Veilig op WEG

allforeyes brillen

BROEMCURSUS.

Veilig Verkeer Nederland organiseert de laatste jaren in veel gemeenten een Broem Cursus.

Broem staat voor Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit.

Deze cursus is bestemd voor senioren ( 55+) Zij bezitten reeds vele jaren een rijbewijs. In al die jaren hebben zij zich een eigen rijstijl aangemeten, die soms goed maar soms minder goed is.

Tijdens een dagdeel worden de cursisten tijdens een theorieles weer geheel op de hoogte gebracht van de laatste nieuwe  verkeersregels en krijgen zij gedurende een rit van drie kwartier in hun eigen auto adviezen van een gecertificeerde Broem ritbegeleider  om veilig met hun auto te kunnen blijven rijden.

Het is dus absoluut GEEN rijexamen. Er worden alleen positieve adviezen gegeven. Ook hoe men milieubewuster en energie zuiniger kan autorijden.

Tevens worden door een opticien en audicien de ogen en oren geheel gratis getest.

Tijdens een reactietest kunnen de senioren ook laten zien hoe snel zij op gevaarlijke situaties kunnen reageren.

Met deze cursus, die vanwege overheidssubsidies slechts 5 tot 15 euro kost ( van plaats tot plaats verschillend) hoopt VVN te kunnen bereiken dat ouderen

langer veilig mobiel blijven en dus langer van hun auto gebruik kunnen maken.

 

 

SCOOTMOBIELCURSUS.

U zult het wel gemerkt hebben maar de Scootmobiel is een voertuig dat steeds meer op de wegen verschijnt.

Het blijkt ook dat procentueel Scootmobiel berijders meer bij een ongeluk zijn betrokken dan de overige weggebruikers.

Daarom hebben de overheid en Veilig Verkeer Nederland de handen ineen geslagen en een cursus voor deze berijders ontwikkeld

waarbij zij zich veiliger over de weg kunnen bewegen en dus ook meer zelfvertrouwen krijgen.

Deze cursus bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk.

De theorie bestaat voornamenlijk uit voorlichting over wetten en regels waar de Scootmobiel berijder zich aan moet houden.

Tijdens het praktijkgedeelte wordt op een afgesloten terrein de beheersing van het voertuig geleerd; er wordt een rit van ruim een

half uur door de omgeving gemaakt waarbij de "Scootmobieler" op de fiets wordt gevolgd  door een daarvoor opgeleide instructeur.

Na afloop wordt de rit besproken. Tevens zijn tijdens het praktijk dagdeel een opticien en audicien aanwezig die geheel vrijblijvend

ogen en oren testen. Ook een reactietest behoort tot de mogelijkheden. Voor kleine reparaties is tevens een monteur aanwezig.

De kosten van deze cursus varieren van gratis tot 10 euro ( verschillend per plaats).

Nadat de Scootmobiel berijders aan deze cursus hebben deelgenomen gaan zij veel bewuster en dus veiliger aan het verkeer

deelnemen.