safety eyes

Marco CroeseMinder ziekteverzuim…………………………………….Een utopie?

Nee, uit onderzoek blijkt dat minimaal 37% van de beeldschermwerkers oog- en nekklachten heeft.

“Medewerkers die klachten hebben zijn minder productief en inzetbaar. Hoewel ze dan nog niet ziek gemeld zijn en thuis zitten, kost dat uw organisatie dus (meestal ongemerkt) al wel geld! Uit onderzoek blijkt verder dat één op de vijf medewerkers RSI/CANS-klachten heeft; één op de tien gaat daarmee naar de dokter en één op de 100 verzuimt meer dan drie maanden vanwege RSI/CANS. Het is één van de meest gemelde beroepsziekten. Ongeveer vijf procent van de totale WAO-instroom is het gevolg van RSI/CANS. Dat kost het bedrijfsleven, en daarmee potentieel ook úw organisatie, veel geld. Gelukkig is dit heel goed te voorkomen, als u weet wat het is en vroegtijdig de symptomen of de omstandigheden waardoor het ontstaat onderkent. Investeren in het voorkomen van RSI/CANS en in de gezondheid van uw medewerkers zorgt voor sociaal en financieel rendement.” *

Recapitulerend, klachten die ontstaan door een verkeerde houding van het hoofd en het inspannen van de ogen kunnen leiden tot een groot ziekteverzuim. 

Safety-Eyes kan u hiermee helpen.

Wij hebben een concept ontwikkeld dat het gehele traject, van vooronderzoek tot  aflevering van de beeldschermbril, omvat.

Voordelen voor u als werkgever zijn:

  • Ziekteverzuim kan omlaag gaan
  • alle werkzaamheden vinden plaats op de werkplek; er gaat dus geen kostbare werktijd verloren met een bezoek aan een opticien
  • onze medewerker is uw directe aanspreekpunt, dat betekent een snelle en adequate afhandeling van eventuele problemen
  • deze service kunt u als secundaire arbeidsvoorwaarden neerzetten

Voordelen voor uw werknemer(s) zijn:

  • onze medewerker houdt een werkplekonderzoek op locatie waardoor de juiste bril kan worden aangepast
  • medewerker hoeft niet in zijn/haar eigen tijd naar een opticien
  • uitgebreide montuurkeuze

Kortom: Safety-Eyes biedt u en uw medewerker(s) niet alleen service op maat, echter ook een uitgelezen kans om ziekteverzuim terug te dringen en geld te besparen voor uw organisatie.

Wij kunnen naast beeldschermbrillen ook veiligheidsbrillen (met en zonder correctieglazen) leveren.

Wilt u uw bedrijf eerst op arbogebied laten screenen en zelf (nog) geen samenwerkingsverband hebben met een arbodienst, dan is het mogelijk een beroep te doen op de expertise van Guyra International B.V. (arbodienst) uit Rotterdam. Wij kunnen hiervoor contacten leggen.

Op het ogenblik hebben we een project lopen bij de gemeente Midden Delfland. Hier is na overleg met de afdeling personeelszaken en arbo-arts bij meerdere personeelsleden een beeldschermbril aangepast. Het screenen en aanpassen van beeldschermbrillen is zelfs in het beleid opgenomen.

In een persoonlijk gesprek wil ik u graag uitleggen, hoe ons  concept voor uw bedrijf het beste kan werken.

Met vriendelijke groeten,

Marco Croese

* bron RSI QuickScan, arbounie.